news       about      contact            CZ / EN / DEHASIČSKÁ ZBROJNICE LANŠKROUN


status
soutěž, postup do užšího výběru

rok
2022

místo
Lanškroun, Česká Republika

tým
Štěpánka Úlehlová Filip Hermann, Janosch Welzien
             Anotace

Hasičská zbrojnice se svým čelem, branami a věží obrací do ulice Dobrovského. Účel domu je pro
kolemjdoucí čitelný, za prosklenými vjezdovými vraty je viditelná hasičská technika. Pro přehledný
výjezd hasičské techniky ustupuje objekt uliční čáře. Zasunutí oproti okolní zástavbě naznačuje
umístění významné budovy. Barevnost objektu a třináct metrů vysoká hasičská věž to potvrzují.
Hasičská zbrojnice je terasou rozdělena na dvě v přízemí propojené části – v první se nachází halová
garáž, v druhé pak zbylý stavební program. Dělením na menší objemy se stavba přizpůsobuje měřítku
svého okolí. Terasa doplňuje společenskou a klubovou místnost a umožňuje průhled do garáže na
hasičská vozidla. Propojení ulice Dobrovského s ulicí Hradební se přizpůsobuje topografii terénu, výškový
rozdíl vyrovnává schodiště.
schwerpunkt.architekti
Praha, München, Český Krumlov

architekti@schwerpunkt.cz
+420 606 926 340
+49 89 12 41 91 88