news       about      contact            CZ / EN / DEMODŘICE


status
soutěž, 1.místo, vydané územní rozhodnutí, dokumentace v procesu  

rok
2020

místo
Modřice, Česká Republika

tým
Filip Hermann, Janosch Welzien, Ivona Náterova, Štěpánka Úlehlová Anotace

Nové kulturní a společenské centrum Modřice. Měšťanský dům s rozsáhlou stavební historií dostává nový nádech. Uvnitř je očištěn od necitlivých dostaveb, vnitřní prostor budovy je přizpůsoben pro potřeby muzea, výstavních prostor, infocentra a kavárny. Vnější podoba měšťanského domu zůstává téměř netknutá. K rozsáhlé stavební historii přibývá současná vrstva. Naproti muzeu navrhujeme nový objem knihovny, který přes veřejný dvůr vytváří s muzeem dialog. Muzeum je s knihovnou propojeno a zároveň funkčně odděleno dvěma krytými průchody, vstupy do dvora. Knihovna se do dvora otevírá, s ulicí komunikuje dvěma velkými otvory, skrz které kolemjdoucí do dvora prohlédnou. Dvoupatrová hmota je mírně odsunuta a láká dvůr prozkoumat a do budovy vstoupit. Vytváříme jasný kontrast mezi historickou a novou částí objektu. Nová část budovy objekt dotváří v jeden celek a objímá tak prostor dvora. Dostavba odkazuje k dnešní uzavřenosti dvora zdí, neklade si ambice ubírat pozornost historické části domu, rovněž ale nerezignuje na snahu přidat objektu prvek současné architektury.

Hodnocení poroty

Návrh nejvyšší měrou vyhověl kritériím, dalším požadavkům zadání a rovněž nejvyšší měrou naplnil očekávání zadavatele. Návrh vychází z historického kontextu uzavřeného dvora, který doplňuje stavbou současného charakteru a propojuje jednotlivé historické vrstvy do jednoho celku. Navazuje tak na genius loci uzavřené hmoty původních objektů a zachovává původní historickou uliční čáru. Současnými prvky, jako je například velkoryse pojednané propojující okno, zdůrazňuje otevřenost objektu a institucí občanům. Dvůr je prostupný z několika stran a ulic, předpokládá se bezpečné komunitní místo k setkávání. Původní historické a nové navrhované je citlivě propojeno. Doporučení poroty – předpokládá se dopracování soutěžního návrhu již ve studii se zadavatelem, dotčenými orgány a platnou územně plánovací dokumentací. Dále porota doporučuje: propracovat řešení dvora, zvážit umístění depozitářů a badatelen v patře a výstavních prostorů v suterénu, zvážit konstrukční provedení, případně se zkusit lépe přizpůsobit okolní zástavbě, zvážit nutnost ubourat část stájí kvůli pravidelné dispozici, v dalších fázích dbát na citlivé zpracování detailů stavby a pracovat s charakterem omítky

schwerpunkt.architekti
Praha, München, Český Krumlov

architekti@schwerpunkt.cz
+420 606 926 340
+49 89 12 41 91 88