news       about      contact            CZ / EN / DEPOUTNÍ MÍSTO


status
soutěž Xella, 1. místo

rok
2015

místo
Anežský klášter, Praha Česká Republika

tým
Filip Hermann,Tomáš Gelien, Zuzana Púcha            
            Anotace

Propojujeme Vltavu se Starým městem. Usilujeme o komplexní řešení území. Podporujeme charakter Anežského kláštera a dotváříme atmosféru místa.

Hodnocení poroty

Jednoznačná hmota objímající toto posvátné, ale dnes místy neutěšené území, vytváří prostor ztišení a duchovní koncentrace. Citlivá a snová prezentace navozuje atmosféru v níž se prolíná strohý výraz současné architektury s figurami sakrální malby. Porota oceňuje prosté dispozice ubytovny pro poutníky, práci s různými niveletami území a propojení s náplavkou Vltavy.

Autorský tým dotáhl vztah mezi složitostí území a soutěžním programem do roviny, k níž není možné cokoliv přidat nebo odebrat.
Tento návrh je hoden tohoto místa!
schwerpunkt.architekti
Praha, München, Český Krumlov

architekti@schwerpunkt.cz
+420 606 926 340
+49 89 12 41 91 88