news       about      contact            CZ / EN / DEROZÁRKA


status
soutěž, 1.místo  

rok
2016

místo
Hradec Králové, Česká Republika

tým
Štěpánka Úlehlová, David Jánský       
             Anotace


Navrhujeme dovršení kopce sv. Jána. Rozhlednu, která však místu nedominuje ani ho nedeterminuje. Dálková dominanta z blízka zpola krytá vzrostlými stromy. Ocelová rozhledna s perforovaným cihlovým pláštěm. U paty rozhledny se nachází platforma na rozhledně nezávislá. Cihlová platforma volně přecházející do trávy. Cihly střídají dřevěné posedové plochy. Cihly jako Gočár, cihly jako Hradec. Na ploše se nachází posuvné lavice, které umožňují interakci a zároveň oddělení či přiblížení příchozích. V zimě platforma funguje jako startovací plošina sáňkařů a bobařů. Na platformu na západní straně navazuje schodiště vyrovnávající svah terénu. Zde pokračuje zpevněná cesta směrem z kopce do parku. Prostranství na vrcholu kopce v blízkosti ulice Husova navrhujeme zatravnit a propojit mlatovými pěšinami. V ose rozhledny navrhujeme zděnou autobusovou zastávku propojenou s bistrem, veřejným wc, pítkem a zastřešenými stojany na kola. Bistro je s platformou propojeno cestičkou dlážděné keramickou dlažbou. Vedle zastávky se nachází 9 parkovacích míst. Zajíždění automobilů na vyhlídku je zabráněno příkopem vedle lipové aleje. Ve východní části pozemku potvrzujeme hlavní průhledovou a kompoziční osu vysázením nových stromů. V této části navrhujeme sportovní vyžití – umístění ocelových hrazd, bradel a překážek. Na protější, západní části pozemku vidíme potenciál ve stávajících ovocných stromech. Doplněním o další druhy dochází k vytvoření sadu a jeho doplněním o hostinu v sadu – dlouhého jídelního stolu s obsluhou zamykatelnými židlemi. Na západ od svahu, na cestě vedoucí směrem do města se nachází pramen, kvůli kterému je pěšina poslední dobou poměrně neschůdná. Navrhujeme zpevnit cestu, doplnit o svodnice, odvést pramen dřevěným korytem zapuštěným v zemi a vytvořit dřevěnou studánku v lese, u které je možné posedět a osvěžit se. Přepad studánky stejným dřevěným korytem pokračuje do kanálku, který je sveden do stávajícího koryta v lesoparku na Moravském Předměstí. Původní osvětlení sjezdovky navrhujeme osadit moderním světelným zdrojem a nechat sloužit svému účelu. Reflektorové osvětlení bude z místa utvářet i noční dominantu a zároveň v zimním období poslouží k prodloužení sněžných radovánek. Ve tmě je zároveň osvětlena dlážděná cesta vedoucí od bistra k rozhledně. Objekt na úpatí svahu je prostorovou bariérou. Jeho demolicí umocníme hlavní pohledové osy. Parcelu severně přiléhající k řešenému území propojujeme s parkem navrhovaným Zdeňkem Sendlerem. Ukazujeme její prošpikování novými cestičkami spojující oblast vyhlídky a budoucího parku.


Hodnocení poroty

Porota velice pozitivně hodnotí minimalistické kultivované řešení, které s porozuměním navazuje na park na Moravském Předměstí. Návrh nechává ve své přirozené kráse zaznít hebkou křivku bývalé sjezdovky, jenž ukončuje v horní části výhledová platforma. Na okraji platformy je cudně umístěna štíhlá vyhlídková věž, na dotek od korun stromů, umožňující pohled nejen na panorama města. Nenápadně a smysluplně jsou skloubeny jednotlivé funkce. Hodnotou návrhu je již zmíněná hlavní osa, ke které přiléhá mezi stromy ukryté parkoviště s bistrem, jenž je z druhé strany současně autobusovou zastávkou. Nenásilně kolmo k hlavní ose je situováno místo pro sport a na druhé straně je vysázen sad s možností hostin u dlouhého stolu. Retro sentiment vyvolává zprovoznění bývalého osvětlení sjezdovky. Jímavě byla vytvořena poetická část textové zprávy, která potvrdila vnímavého tvůrce.

schwerpunkt.architekti
Praha, München, Český Krumlov

architekti@schwerpunkt.cz
+420 606 926 340
+49 89 12 41 91 88