news       about      contact            CZ / EN / DESPOLKOVÝ DŮM VELEŠÍN


status
soutěž, postup do užšího výběru  

rok
2021

místo
Velešín, Česká Republika

tým
Filip Hermann, Štěpánka Úlehlová, Janosch Welzien, Anna Tomšejová       
             Nový spolkový dům Velešín - odpověď urbanismu obce. Důsledně dodržuje uliční frontu, otevřenou pasáží zve dále a objímá vnitřní dvůr. Hmota je programově taktována v rytmu restaurace – dvůr – sál – zahrada a zároveň provozně propojena dvěma příčnými křídly. Severní příčné křídlo zastřešuje venkovní pasáž, jižní vnitřní.

Stopa navrhovaného spolkového domu se charakterem zástavby odkazuje na původní zástavbu Velešína a neopakuje chybu měřítka současného domu U Zlaté podkovy. Křivolaká parcela je vyplněna jasně strukturovaným návrhem. Do ulice umisťujeme jednoduchý kvádr se sedlovou střechou v hloubce okolní zástavby a do prostoru vnitřního dvora objem, který je aluzí vnitřních dostaveb původního města. Programově je vstupní budova věnována provozu s vysokou intenzitou, tedy restauraci a jejímu zázemí, vnitřní budova je velký sál pro kulturní akce. Oba objemy jsou vzájemně propojeny příčnými křídly. Vnitřní (jižní) pasáž obsahuje vstupy do restaurace, na schodiště, do šaten a na toalety. Venkovní (severní) zve do prostoru dvora i do zahrady za sálem a navazuje na průchod kolem kina. Sekvenované prostory umožňují rozehrát na malém prostoru několik vzájemně se nerušících dějů ve všedních dnech i při kulturních akcích jako jsou festivaly nebo slavnosti. V přízemí je celý soubor příčně maximálně otevřený. Restaurace komunikuje s náměstím i dvorem, sál se dvorem i zahradou. Do zahrady se sál obrací venkovním zastřešeným pódiem. Na podium navazuje venkovní hlediště, ve kterém se sedí i při promítání letního kina. Promítá se na západní fasádu haly. Celý objekt je bezbariérový.

schwerpunkt.architekti
Praha, München, Český Krumlov

architekti@schwerpunkt.cz
+420 606 926 340
+49 89 12 41 91 88